• FFA
  • /
  • Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Використовуючи сайт https://ffa.com.ua/ , користувач сайту підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами політики конфіденційності сайту, в т.ч. з метою обробки персональних даних, зазначених у цій політиці, правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає свою згоду на збір, використання та обробку його персональних даних.

Персональні дані користувачів сайту збираються та обробляються адміністрацією сайту з метою надання якісних рекламних та інформаційних послуг щодо діяльності "Fast Food Assistant" користувачам сайту. Персональними даними користувача у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» є відомості про користувача за якими його можна ідентифікувати, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, логін, номер телефону та адреса електронної пошти користувача тощо. Персональні дані надаються користувачем добровільно та свідомо під час використання ним веб-сайту https://ffa.com.ua/. Надаючи свої персональні дані користувач надає свою згоду на їх збирання, обробку та зберігання адміністрацією сайту.


Інформація, що є неперсоніфікованою, використовується адміністрацією сайту для формування статистичних показників, що впливають на якість послуг "Fast Food Assistant". Так у випадку застосування користувачем під час використання сайту та мобільного додатку, адміністрація сайту використовує дані користувача щодо версії операційної системи, точного місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди користувачем на використання геолокації, дати та часу авторизації у мобільному додатку, IP-адреси пристрою, cookie.
Вищевказана інформація використовується адміністрацією сайту з метою створення облікового запису користувача, встановлення зв’язку з користувачем для інформування про персоналізовані унікальні пропозиції та акції "Fast Food Assistant", оцінки та аналізу ринку збуту, продуктів та сервісів, які надаються "Fast Food Assistant", досягнення будь-яких інших законних цілей для якісного надання послуг.


Адміністрація сайту залишає за собою право зберігати та обробляти конфіденційну інформацію, в т.ч. персональні дані, а також неперсоніфіковану інформацію про користувача на внутрішніх ресурсах  "Fast Food Assistant", доступ до яких обмежений та захищається у відповідності до технічних умов "Fast Food Assistant" та законодавства України. При цьому, незважаючи на вжиті адміністрацією сайту заходи для захисту інформації,  "Fast Food Assistant" не гарантує користувачам абсолютну безпеку та відсутність помилок у роботі сайту. "Fast Food Assistant" не несе відповідальності за функціонування серверів, діяльність третіх осіб, які надають користувачам послуги із доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути обмежений або повністю відсутній доступ до сайту, за можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення користувачем своїх персональних даних самостійно, у т.ч. даних авторизації користувача сайту.


"Fast Food Assistant" може передавати інформацію, отриману від Користувачів у рамках надання послуг, третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків за цими послугами.


Поширення "Fast Food Assistant" персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, захисту критичної інфраструктури.


Відвідуючи сторінки сайту та/чи створюючи обліковий запис користувача на сайті, користувач автоматично приймає умови політики конфіденційності сайту та погоджується їх дотримуватись.
Діяльність адміністрації сайту здійснюється у відповідності до законодавства України. Будь-які претензії та спори, офіційні звернення будуть розглядатись у відповідності із законодавством України.


Адміністрація сайту не несе відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки (в т.ч. втрачену вигоду), що виникнуть у користувача та/або третьої особи внаслідок використання сайту.
Веб-сайт https://ffa.com.ua/ використовує файли cookie, що являють собою текстові файли, які розміщені на вашому пристрої для зберігання даних і котрі може читати веб-сервер в домені, що розмістив їх. Використання файлів cookie необхідно для забезпечення можливості вашої авторизації на веб-сайті https://ffa.com.ua/, аналізу роботи веб-сайту, відстеження діяльності користувачів на веб-сайті, збору даних трафіку та інше.


 "Fast Food Assistant" залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до даної політики конфіденційності сайту, які є обов’язковими для користувачів сайту. Нова редакція політики конфіденційності набуває чинності з моменту розміщення її на сайті.